Arbetstagaranmälan görs av huvudentreprenören (eller i de fall där en sådan saknas, av beställaren själv) för alla arbetstagare på en gemensam byggarbetsplats när byggets totala entreprenadvärde är större än 15 000 euro (utan moms).

 

– När en extern huvudentreprenör finns, sköter denne arbetstagaranmälan och bestämmer på vilket sätt beställarens egna arbetstagare ska redovisas i huvudentreprenörens datasystem.

– Om huvudentreprenör saknas, anmäler beställaren själv alla arbetstagare som rör sig på byggarbetsplatsen (även underentreprenörer samt egenföretagare).

– Ingen anmälan behövs om samtliga arbetstagare tillhör samma arbetsgivare.