En entreprenadanmälan ska göras av beställaren för varje gemensam byggarbetsplats och för varje entreprenad (vanligtvis leverantör) vars köpta entreprenadsumma är större än 15 000 euro (utan moms).

 

En byggarbetsplats kan vara till exempel:

– ett husbygge omgärdat av byggstaket

– ett gatubygge omfattande grundning, rörläggningar, asfaltering…

– en årsentreprenad på t.ex. asfaltering inom hela kommunens område

– kontinuerliga underhållsarbetet t.ex. reparationer av vattenledningsnätet

 

Byggarbetsplatsen är gemensam om

– det finns en arbetsgivare med huvudsaklig bestämmanderätt

– där arbetar minst två arbetsgivares arbetstagare eller

– där verkar minst en egenföretagare utöver en annan arbetsgivare och

– arbetet utförs samtidigt eller följer tidsmässigt på varandra