Info om Bygganmälan:

Tjänsten Bygganmälan är planerad för större organisationer så som kommuner och deras separata enheter (med eget FO-nummer) , samkommuner och övriga organisationer som har återkommande byggprojekt.

Info och förfrågningar: info@bygganmalan.fi

 

Ab Abilita Oy är förmedlare av tjänsten Bygganmälan och förvaltar databasen med kundens anmälningsuppgifter.

Tjänstens innehåll, service och support sköts av samarbetspartnern Ellinor Design.

 

Detaljerade anvisningar angående redovisningsskyldigheten vid byggande kan hittas på Skatteförvaltningens sidor.

– Startsida > Detaljerade skatteanvisningar > Näringsbeskattning > Skyldighet att lämna uppgifter vid byggande

Uppgifterna ska lämnas elektroniskt varje månad och företag samt organisationer med FO-nummer förutsätts använda tjänsten ilmoitin.fi.
Ilmoitin är skatteförvaltningens webbtjänst som kan anlitas för att lämna in datafiler. Det finns inga webblanketter i tjänsten.

Privatpersoner, hushåll, bostadsaktiebolag och övriga som endast har ett fåtal anmälningar per år, hänvisas till webbtjänsten suomi.fi som innehåller webblanketter och anvisningar för anmälningarna.